/

voor uw ster!

 


Welkom bij Theater BSO Kiara

Welkom bij de BSO waar uw kleine ster mag schijnen met zoveel licht als uw kindje maar heeft. 

Theater BSO Kiara richt zich, als eerste theater BSO in Zuid-Hollandop de talentontwikkeling van uw kind doormiddel van een breed aanbod aan theater (spel, dans en muziek) waarin elk kind iets vindt dat bij hem/haar past.

Wij streven ernaar uw kind een veilige haven te bieden zodat uw kind zich thuis kan voelen voorafgaand aan school, na school en gedurende de schoolvakanties. Theater BSO Kiara tracht ernaar u, als ouder, zoveel mogelijk te ontzien. Daarbij wensen wij uw kind de mogelijkheid te bieden zijn/haar talenten te ontdekken zonder u onnodig te belasten.

Wij bieden, in onze vestiging in Beverwaard, professionaliteit, een warme omgeving en de aandacht die uw kleine ster verdient. Naast plezier, educatie en talentontwikkeling zien wij het belang van continuïteit en structuur evenals normen en waarden. Doormiddel van ons wekelijkse schema streven wij ernaar uw kind het opgenoemde aan te reiken. Zo wordt er voor uw kind gekookt, zingen en dansen we samen en bespreken we samen wat er op de groep gebeurd. 


Door verschillende leeftijden en karakters met elkaar in contact te brengen leren de kinderen omgaan met diversiteit. Daarnaast leren zij rekening houden met anderen en het vergaren van sociale vaardigheden en empatisch vermogen. Bij Theater BSO Kiara draait het allemaal om het individu als onderdeel van het geheel. Wij zien de groep als een miniatuur versie van de maatschappij, waarbij uw kind de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen en zijn/haar plek te vinden.