/

voor uw ster!

 

Klachten en geschillen

Uiteraard proberen wij u zo goed mogelijke service te bieden, maar het is ook onze verantwoordelijkheid u te wijzen op onze klachtenprocedure.  Theater BSO Kiara heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.  

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene(n). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.  Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze schriftelijk worden ingediend bij een klachtenfunctionaris, locatiemanager of de directie via klachten@bsokiara.theater

Wilt u meer informatie? Download hier ons interne klachtreglement.

Theater BSO Kiara streeft naar goed en positief klantcontact. U kunt ten alle tijden een gesprek verzoeken. 


In het geval dat u er echt niet  met ons uitkomt kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie. Per 17 april 2020 is Theater BSO Kiara geregistreerd bij De Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een verplichting voor ondernemers binnen deze branche. De commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang. 

 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

 


Voordat u een klacht indient bij De Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie door hieronder te klikken op het logo;De kosten van de behandeling van een klacht bij De Geschillencommissie Kinderopvang bedragen: € 25,00.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden. Lees meer over het klachtengeld.


Bron: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/


Bekijk alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen en de procedure op de pagina Procesinformatie van De Geschillencommissie Kinderopvang.